Bransjeløsning for buss- og trafikkselskap

Over 70 % av alle busser i Norge kjører infoeasy 

 

infoeasy er en komplett ERP løsning for Trafikkselskap, tilpasset bransjen i samarbeid med våre kunder. I tillegg til infoeasys egne moduler har vi integrasjoner mot samarbeidende fagsystemer for å ta inn billettinntekter, tankedata m.m.

 

I infoeasy er bussen et eget objekt som kan følges fra "vugge til grav". Her lagres tekniske data, kilometerkostnad, servicehistorikk, årlige avskrivninger med mer. Flere av vår kunder har etablert seg utenfor Norges grenser og systemet  kan leveres med språkpakke for de nordiske land.

 

 

                  Nettbuss_nettsiden

 

 
 

KUNDEHISTORIER

nettbuss 

 

Nettbuss - Norges største busselskap 

Nettbuss har en kompleks selskapsstruktur med flere hundre samtidige bruker på infoeasy.