Bransjeløsning for advokater

I samarbeid med Advisor tilbyr vi et ledende system for time-, dokument- og kunnskapsintensive miljøer. Løsningen er integrert med infoeasy regnskap og lønn.

infoeasy_PARTNER_IN_ERP_logoadvisor-infoeasy_2 

infoeasy Regnskap tilfredsstiller de kravene til regnskap som advokatene er pålagt, blant annet med hensyn til oppdeling av klientmidler i vanlig advokatvirksomhet, megling og inkasso.

 

Det er en stor fordel at advokaten selv kan slå opp i Advisor og se hvor mye den enkelte klient skylder og hvor mye som er innbetalt i klientmidler. Det sparer både advokaten og regnskapsmedarbeideren for tid.

 

Advokatforeningen anbefaler infoeasy og Advisor for sine medlemmer.

 

                         advokatsystem

 
 

KUNDEHISTORIER