Nyheter og aktiviteter

neste-artikkel

 

Vi stiller på Automessen 2018 

 

Automessen 2018 avholdes onsdag 7. februar til lørdag 10. februar i Norges Varemesse, Lillestrøm.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel

 

Bestilling og mottak av skattekort 

 

Bestilling og mottak av skattekort for flere firma samtidig fungerer dessverre ikke i lønnsversjon.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel

 

Viktig melding: Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

 

Skattedirektoratet har kunngjort de trekkfrie satsene for 2018.
F.o.m. 1.1.2018 vil det være forskjell på Statens satser og hva som kan utbetales skattefritt.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel

 

En liten påminnelse - Helligdager for 2018 

 

Om dere ikke alt har gjort det, så har vi en hendig løsning for oppdatering av kalenderen i Time med offentlige fri- og helligdager.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel

 

Innhenting av skattekort 2018 

 

Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten om at 'tomme' linjer i skattekortforespørselen blir oppfattet som ugyldig eller manglende vedlegg. Vi har en løsning for dette.

 

Les mer om dette her.

 

neste-artikkel

 

Økning av lav momssats fra 10% til 12% 

 

Lav momssats øker fra 10% til 12% fra 01.01.2018. Den lave satsen gjelder blant annet tjenester innen persontransport og overnatting. Dette kan endres i Grunndata/Firma styreopplysninger under fanen «MVA-opplysninger». Vi anbefaler å endre sats og dato allerede nå.

 

For de som har flere regnskapsfirma i samme database har vi laget et løsning hvor alle firma med lokal valuta NOK og oppsett for lav sats kan oppdateres i en og samme vending. Kontakt oss om dere har behov for hjelp til dette.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel

 

Årsavslutningsversjon lønn 

 

F.o.m. 20.12.17 vil dere finne Årsavslutningsversjonen for lønn for på vår hjemmeside, under nedlastinger. Utsendelse av Årsavslutningsversjonen pr. post vil skje fra samme dato.

 

Vil inneholde bl.a

- Ny versjon Altinn Monitor

- Ny lønnsversjon

- Oppdaterte skattetabeller etc

- Releaseskriv

 

Les mer om dette og andre infoeasy lønn godtbiter her.

 

neste-artikkel

 

Bulletin desember 2017 

 

Årets siste bulletin fra infoeasy ERP er nå klar.

 

Her kan dere lese om:

 

- Ny personvernlov

- Webinarer for 2018

- litt generell info om ny lønnsversjon og årsoppgjør

 

Mer om dette og masse mer kan du lese om her.

 

neste-artikkel

 

Releaseskriv ny versjon 

Releaseskriv for versjon 2.17 er nå klart og kan lastes ned her.

 

neste-artikkel

 

Webinar lønn årsavslutning 

På grunn av stor pågang blir i år årsavslutning lønn webinaret avholdt to ganger. Dato for nytt kurs er satt til 11. desember.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel

 

Informasjon om EHF 2.0.12 - gjeldende fra 15.11.2017 

Fra 15. november 2017 innfører DIFI en ny revisjon av EHF-formatet, i den forbindelse kommer det en endring som kan få konsekvenser for noen av våre EHF kunder.

 

Les mer her.

 

neste-artikkel 

 

Ny dato for kurs 

Infoeasy webinar 'Skattemelding/momshåndtering er flyttet til 6. desember.

 

Les mer om kurset her.

 

neste-artikkel

 

Lønnsversjon 278 

Ny lønnsversjon er nå tilgjengelig under Nedlastinger.

 

Les mer om endringene og korreksjonene her.

 

neste-artikkel

 

Nyhetsbrev Infoeasy Lønn-Mai 2017 

 

Les her 

 

neste-artikkel

 

Skattemelding MVA-brev om endring av kontonummer til uautorisert bruker hos Altinn 

Etter at en del av våre kunder har sendt inn Skattemeldingen for 1.termin-2017 elektronisk via Altinn Monitoren, viser det seg at noen firma har mottatt brev fra Skatteetaten med varsel om at noen uten fullmakt har forsøkt å endre kontonummeret til firmaet.

 

Les mer 

 

neste-artikkel

 

Varsel om utløpsdato 1.5.2017 

I forbindelse med utløpsdato 1.5.2017 på eldre versjoner av Infoeasy vil flere av våre kunder oppleve å få en påminnelse om dette nå i april. Dersom dere er en av de som får dette varselet nå, anbefaler vi dere å oppgradere til siste versjon av Infoeasy, 2.17.14. Denne versjonen inneholder blant annet endringene i forbindelse med ny Skattemelding og momsbehandling ved innførsel av varer.

 

Ønsker dere bistand i forbindelse med oppgradering, vennligst ta kontakt med vår support på support@infoeasy.no så snart som mulig for å få en avtale i god tid innen 1.5.2017.

 

neste-artikkel

 

Summeringsfeil i den nye Skattemeldingen gjelder versjon 2.17.09-2.17.12

Det er oppdaget en summeringsfeil i den nye Skattemeldingen, denne feilen summerer også med seg post 1 inn i post 2. De som ikke har omsetning utenfor avgiftsområdet, har heller ikke noe i post 1, og vil derfor ikke bli påvirket av dette.

 

Dette er korrigert i nyere versjoner, men dette kan også korrigeres i versjonene 2.17.09-2.17.12.

 

Ønsker dere mer informasjon eller hjelp i forbindelse med dette, send en mail til support@infoeasy.no så tar vi kontakt.

 

neste-artikkel

 

Bulletin Desember 2016 

Les om siste nytt i Vitec Infoeasy As her

 

neste-artikkel

 

Lønnsversjon 273 

Ny lønnsversjon er nå tilgjengelig for nedlasting under Nedlastinger inkl.releaseskriv.

Gjeldende versjonsnummer pr. 02.01.2017 på lønnsversjon/årsavslutningen er 273, og AltinnMonitor er 2.5.4.

 

Korreksjoner i årsavslutningsversjon av lønn: 

 

Versjon 272: 

-Korrigert feil ved ajourhold av lønnslipp, ajourhold av poster på lønnslippen som var registrert før oppgradering fikk "DateTime feil" og forsvant.

-Korrigert feil på pensjonsarten, denne økte ikke arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget til konteringslisten (til regnskap)

 

Versjon 273: 

-korrigert feil ved mottak av eksterne poster, tidligere versjon hadde en visningsfeil: "finner ikke internavdeling....."

-korrigert feil ved lagring av opplysninger i " personalsystem-fanene Arbeidstid/Lønn, Pårørende/Utdanning, og Fri-info" Lagringen blanket ut gridden og tilsynelatende ble alt borte, men dukket opp igjen ved refresh.

 

neste-artikkel

 

SJEKK AV WINDOWS UPDATE 

Infoeasy versjon 2.17 krever at Windows update er utført på de maskiner der Infoeasy blir installert. Her finner dere en zippet fil med ett testprogram som kan kjøres for å finne ut om din pc har den nødvendige oppdateringen.

 

Universal C Runtime in Windows 

 

neste-artikkel

 

SJEKKLISTE NY MOMSHÅNDTERING
Leveringav versjon 2.17 er godt i gang til pilotkunder. Vi ønsker å ha en viss kontroll på utrullingen til å begynne med, så ta kontakt med oss på support@infoeasy.no, eller med din forhandler for levering.

 

Denne sjekklisten anbefales utført på forhånd:

 

Sjekkliste ny momshåndtering

 

neste-artikkel

 

INFORMASJON TIL PROGRAMLEVERANDØRER SOM OVERFØRER ØKONOMI-TRANSAKSJONER TIL INFOEASY REGNSKAP
Myndighetene flytter forvaltning av MVA ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten.
Innførselsmomsen skal fra 1.1.2017 betales over momsoppgaven, som for øvrig endrer
navn til «Skattemelding for merverdiavgift».
I tillegg splittes den gamle post 3 (avgiftsfri omsetning) i innenlands omsetning og utførsel av varer og
tjenester.

Momsoppgaven utvides derfor fra dagens 11 poster til 19 poster i den nye momsoppgaven.
Det betyr at alle økonomisystemer må gjøre endringer for å styre transaksjonene til riktig plass på en utvidet
momsoppgave.

 

LES MER HER 

 

neste-artikkel

 

VERSJON 2.15 UTGÅR 1.OKTOBER
Versjon 2.16.18C ligger klar til nedlasting på vår FTP server. Dersom denne ikke blir installert innen utgangen av oktober detter tilgangen til infoeasy ut.

Ønsker dere hjelp med nedlasting og installering eller har andre spørsmål, send en e-post til vår supportavdeling på: support@infoeasy.no

 

neste-artikkel

 

NY VERSJON 2.16.18c
Dere kan nå laste ned versjon 2.16.18c fra vår FTP server, dere finner den under "siste versjon". Denne versjonen inkluderer også den siste offisielle lønnsversjonen.

OBS: Versjon 2.15.21 utgår i oktober 2016.

 

neste-artikkel

 

KURSPLAN HØSTEN 2016 

Planen for høstens kurs er nå klar. Dere finner den her.

Infoeasy kurs høst 2016

neste-artikkel

 

ENDRET BOKFØRINGSFORSKRIFT-NY MOMSBEHANDLING 

Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte-og avgiftsforvaltning. Hovedmålene for dette arbeidet er styrking av arbeidet mot svart økonomi, forenkling for innbyggere og næringsliv, samt redusert ressursbruk. Dette fører til endringer også for regnskapssystmene.
Dere kan lese mer om dette i vårt nyhetsbrev.

I den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte/kurs i Bergen og Oslo, der vi vil snakke litt om hva disse tiltakene medfører av endringer og hva som blir gjort i infoeasy.

 

Pris og påmelding finner dere her: 

Oslo 27.september 

Bergen 5.oktober 

 

neste-artikkel

 

BULLETIN JUNI 

Les siste bulletin her.

 

neste-artikkel

 

NY LØNNSVERSJON 262 

Ny versjon av lønn er nå klar for installering. Dere finner den på nedlastingssidene våre her.

 

neste-artikkel

 

NYHETSBREV INFOEASY LØNN 

Her finner dere informasjon om hvordan feriepenger skal innberettes etter den nye ordningen i Infoeasy.

Les her 

 

neste-artikkel

 

VÅRENS KURS/WEBINAR 

Er nå tilgjengelige for påmelding.  

Infoeasy kurs vår 2016

Se listen og les mer om de forskjellige kursene/webinarene her

 

neste-artikkel

 

KORREKSJONSVERSJON LØNN ÅRSOPPGJØR 

Etter innspill og tilbakemelding fra våre brukere har vi nå laget interimskjøring for A-meldingen også.

Les mer

Den nye versjonen finner dere på vår nedlastingside.

 

neste-artikkel

 

MOMSENDRING LAV SATS 

I forbindelse med momsendring lav sats fra 8 til 10 % fra 01.01.2016 er det laget en enkel rutine for de som har mange firma ( regnskapskontorer etc).

 

Rutinen endrer lav sats for alle norske firma og kan kjøres fra infoeasy sql console.

 

Dere finner rutinen på vår nedlastingsside.

 

neste-artikkel

 

Årversjon Lønn 2015 

Årsversjon Lønn 2015 er nå klar for installering.

 

Dere finner den på våre nedlastingssider her.

 

neste-artikkel

 

Bulletin Desember 2015 

 

Desemberutgaven av bulletin er klar. Her kan dere lese mer om:

-årsavslutingsversjon lønn  

-åpningstider i jul og nyttår  

-prisjusteringer

 

Vi ønsker med dette alle våre kunder og samarbeidspartnere en

 

God Jul og ett Godt Nytt År!

 

Les bulletin her 

 

neste-artikkel

 

ALTINN: Ikke utsatt frist i januar 

 

Etatenes fellesforvaltning har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for levering av opplysninger i a-ordningen.

 

Les mer her

 

neste-artikkel

 

Årets vekstskaper, konserndirektør i Torghatten ASA, Brynjar Forbergskog

 

Vi gratulerer vår kunde Torghatten ASA med prisen "Entrepreneur of the year" til deres konserndirektør, Brynjar Forbergskog!

 

www.highnorthnews.com/han-er-arets-vekstskaper/#.VlXRqRH-2Lh.mailto

 

neste-artikkel

 

Vi ønsker velkommen til vår nye kunde Vest Buss ! 

 

Vest Buss gruppen samarbeider med Iveco Bus og er en fullsortement leverandør av busser i Norden, med til sammen 70 ansatte. De driver 6 service og reperasjonsverksteder forskjellige steder i Norge og har i tillegg deledistribusjon i Sverige.

 

Vi er stolte over å ha Vest Buss gruppen som kunde og gleder oss til ett langt og godt samarbeid.

www.vest.no/

neste-artikkel

 

Ny versjon av infoeasy lønn og Altinn Monitor 

 

Vi har nå lagt ut ny versjon av lønn og Altinn Monitoren på våre nedlastingssider her.

 

Les mer 

 

neste-artikkel

 

Til info:
Endring av valideringsregler på EHF format


Difi har flyttet datoen fra 1. oktober til 15. oktober 2015


 

neste-artikkel

 

Bulletin september 2015 

 

Bulletin for september er nå klar. Her kan dere lese om:

 

-høstens kick-off i Oslo  

-infoeasys kursplan  

-litt generell info om ny lønnsversjon

 

Bulletin finner dere her 

 

neste-artikkel

 

KICK-OFF i Oslo tirsdag 27.oktober 

 

Bli med på årets kick-off. Dette er et gratis arrangement for alle som bruker infoeasy programvare. Bli inspirert, få nyttige og lærerike tips og nye impulser som gjør at du ser nye muligheter ved bruk av infoeasy i hverdagen.

 

Les mer og meld deg på her

 

neste-artikkel

 

HØSTENS KURS 

Infoeasy kurs høsten 2015

Les mer og meld deg på her

 

neste-artikkel

 

NY MOBILKLIENT ! 

Vi tilbyr nå en mobil løsning der en har full oversikt over oppgaver fra bookingkalenderen i infoeasy. I tillegg kan en stemple inn/ut på ordrer og aktiviteter, og også registrere timer og ordrelinjer direkte. 

 mobil

Vil du vite mer? Klikk på linkene under:

 

Mobilklient verksted og motorbransjen 

 

Mobilklient håndverkere 

 

eller kontakt oss for en uforpliktende prat på tlf: 55 54 71 00.
 

neste-artikkel

 

Vi gratulerer vår nye kunde Jæren Verksted Holding AS 


Vi gratulerer så mye til vår nye kunde Jæren Verksted Holding AS med valg av
Infoeasy verksted som sitt nye ERP system i sin daglige drift.

Vi ser fram mot ett langt og godt samarbeid.

 

Jæren VerkstedHolding

 

neste-artikkel

 

E-kurs versjonsnyheter 28. August 

 

I den nye versjonen 2.15 har vi hatt fullt fokus på optimal brukeropplevelse og infoeasy har fått ett friskt og mer tidsriktig utseende, bedre løsninger og funksjonalitet. I tilegg vil vi gå gjennom funksjoner som kanskje er ukjente for mange, men som kan være nyttige.

Les mer og meld deg på her

 

neste-artikkel

 

LEDIG STILLING 

 

Vi har ledig 100 % stilling som systemutvikler. Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, varierte og utfordrende oppgaver og fast lønn med kollektiv bonusordning.

Les hele annonsen her.

 

neste-artikkel

 

Infoeasy AS er nå en del av Vitec familien og vi har dermed fått en solid nordisk aktør som eier, en styrke for infoeasy produktet og for selskapet.

 

Vedlagt følger informasjonsbrev.

 

God sommer!

 

neste-artikkel