Årsavslutningsversjon lønn for 2017


F.o.m. 20.12.17 vil dere finne Årsavslutningsversjonen for lønn på vår hjemmeside, under nedlastinger. Utsendelse av Årsavslutningsversjonen pr. post vil skje fra samme dato.


Installasjonspakken inneholder blant annet en ny versjon av Altinn Monitor og ny lønnsversjon med oppdaterte skattetabeller for 2018. I tillegg er det mange andre endringer som for eksempel nytt bil- og satsregister, samt støtte for nytt format på eSkattekort og egen rapport for import av de nye skattekortopplysningene.


Vedlagt med versjonen er et releaseskriv som omhandler installasjonen, nyheter og «best practices» rundt årsoppgjøret. Dette releaseskrivet anbefaler vi alle lønnsmedarbeidere å lese i gjennom.